Описание

Това е фигурка на Рик от "Рик и Морти" отпечатана според 3D модела

Повече

Публикувано от: Администратор
Дата: 21/10/2020 13:21
Харесвания: 1

© 2017. « РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "П.К.ЯВОРОВ" ». Всички права запазени.
Платформата е създадена по проект "Земята по-чиста, ние по-знаещи", финансиран от фондация "Глобални библиотеки - България".
Партньор по проекта: ПГЕЕ "К. Фотинов", гр. Бургас