Описание

Това е 3D модел на Рик от "Рик и Морти"

Повече

Публикувано от: Администратор
Дата: 25/09/2021 01:05
Харесвания: 1
Реализация:

Реализирай! Изтегли

© 2017. « РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "П.К.ЯВОРОВ" ». Всички права запазени.
Платформата е създадена по проект "Земята по-чиста, ние по-знаещи", финансиран от фондация "Глобални библиотеки - България".
Партньор по проекта: ПГЕЕ "К. Фотинов", гр. Бургас