Може да се свържете с нас на E-mail:

bibliotekaizkustvo@abv.bg

Или да ни посетите на адрес:
гр. Бургас, ул. "Булаир" 10

© 2017. « РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "П.К.ЯВОРОВ" ». Всички права запазени.
Платформата е създадена по проект "Земята по-чиста, ние по-знаещи", финансиран от фондация "Глобални библиотеки - България".
Партньор по проекта: ПГЕЕ "К. Фотинов", гр. Бургас